Vi bygger felles Intranett og kvalitetssystem

·

·

Fosen IKT inviterte flere i Fosen-samarbeidet til tre-dagers kurs i SharePoint. Sammen var vi et bredt faglig utvalg med blant annet personal, kommunikasjon, IKT og arkiv.

Kurset ble holdt av Fred-Ragnar Skau-Nilsen via Potero AS/Glasspaper.

Målet med kurset var grunnleggende bruk og administrasjon av SharePoint og hvordan vi kan bruke verktøyet.

Klasserom-bilde

Intranett

Siste året har vi sett på flere løsninger for kommunikasjon og Intranett. Felles er at mange løsninger er ganske kostbare og gir svært lite over det som er mulig i standard O365 applikasjoner. Spesielt med tanke på at vi allerede har lisenser på O365, pluss sammhandlingen SharePoint gir i mellom andre O365 tjenester.

Kvalitetsystem

I dag har vi et kvalitetssystem av Risk Manager. Det kan deles opp i tre deler: Dokumenthåndtering, Avvik og Risikovurdering. Selve håndteringen av dokument er standard SharePoint og vil være en stor fordel å få inn i egen O365 pga. søk og tilgjengelighet.

Hvordan avvik og risikovurdering skal løses har vi ikke helt klart, men ser for oss at dette kan løses med enten O365 Forms/Skjema i SharePoint eller Acos Interact og Flyt.

Pr. dags dato ønsker vi kun å se på dette sammen med faggruppen, om dette er mulig å bygge tilsvarende med de verktøy vi allerede har.

Veien videre

Veien videre etter kurset, vil være å planlegge hvordan SharePoint skal settes opp. Skal vi ha et felles Intranett (Hub) for alle kommunene? Eller skal hver kommune ha sin egen Hub?