Personvernærklæring

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til alle våre besøkende og brukere. Denne personvernærklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysninger som du deler med oss når du bruker vår nettside (fosenikt.no), som er drevet på en ren WordPress-installasjon.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

  • Bruksinformasjon: Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår, inkludert hvilke sider du besøker og interaksjoner du gjør.
  • Tekniske data: Vi samler inn tekniske data som IP-adresse, nettlesertype, og operativsystem gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies).

Hvordan bruker vi personopplysningene? Personopplysningene samles inn for å:

  • Forbedre og tilpasse din opplevelse på nettsiden.
  • Analysere bruk av nettsiden for å forbedre vår informasjon.

Deling av personopplysninger: Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntak kan være overordnet statistikk (ikke personopplysninger).

Sikkerhet: Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

Dine rettigheter: Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot eller begrense behandling av dine data. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål om denne personvernærklæringen eller håndteringen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post: helpdesk@fosenikt.no eller på telefon: 48 11 49 99.

Endringer i personvernærklæringen: Vi kan oppdatere denne personvernærklæringen fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Denne personvernærklæringen ble sist oppdatert 2024.02.08.