Vår digitaliseringsstrategi

·

,

·

Fosen-kommunene har nå vedtatt en felles digitaliseringsstrategi.

Den kan du finne her: https://fosenikt.no/home/?page_id=12866