Fosen IKT har utvikler kompetanse, som gjør at vi kan bistå/levere med programvare eller integrasjoner.

Helpdesk

Helpdesk så dagens lys først i 2012, hvor den var integrert med AD via LDAP. Denne versjonen kjørte kun lokalt.

I 2020 ble den bygget opp fra begynnelsen av, med tanke på sky, konteiner-basert og integrasjon mot Office 365.

Noen av kjernefunksjonene vi manglet i en del andre løsninger var egen nettbutikk for å holde kontroll på innkjøp og tidsregistrering.


Timebank

Timebanken er en veldig enkel modul. Målet var å erstatte et regneark som ble benyttet til å regne ut fleksitid.

Den støtter mulighet for flere stemplingskoder, som lar våre medarbeidere ha kontroll på alt fra fleksitid til egenmelding.

Vi benytter den fra touch-skjerm i kontor-lokalet eller på telefon når vi er ute på farten.


ID-kort

Ved bytte av nytt låssystem i en av kommunene, fikk vi oppdraget med å lage adgangskort til alle ansatte. For å holde kontroll på dette, laget vi en app der ansatte kunne gå inn å bestille adgangskort.

Kortene er designet med HTML/CSS, som skrives direkte ut fra nettsiden til kort-skriver.


Agresso API

Da vi er flere kommuner i samarbeidet, er også Agresso delt av. Dette i tillegg til dårlig/kostbart API, gjorde det vanskelig å digitalisere.

Vi laget derfor et eget API som henter data direkte fra databasen.

Det brukes i stor del til å hente ut informasjon om ansatte, kunder og leverandører. I tillegg til arbeidstimer for automatisk generering av tjenestebevis.