Min Side

·

·

Da har vi fått satt opp Min Side på hjemmesidene til Indre Fosen kommune.

Den finner du her: https://www.indrefosen.kommune.no/min-side/, eller ved lenke øverst på siden.

Videre fremover?

Funksjonalitet i dag

At Min Side er er satt opp, betyr egentlig bare at rammeverket er på plass og at den ikke gir noen stor verdi i skrivende stund. Jobben fremover nå vil bestå av å fylle siden med innhold fra de kommunale tjenestene.

Som standard kan man se sin brukerprofil, innsendte- og påbegynte skjema,.

Vi har også opprettet lenke til Visma Flyt Barnehage og Nabolaget. Da man allerede er innlogget med ID-porten, vil man f.eks. komme rett inn i Barnehage – uten pålogging.

Nabolaget krever ikke pålogging, og er bare en generell lenke for å melde feil på blant annet vei. Det er også mulig vi endrer tittel på Nabolaget til «Meld feil» eller lignende, da innbyggerne ikke er kjent med Nabolaget-navnet.

Funksjonalitet fremover

Vi har etterspurt pris på integrasjon mot KS og Speedadmin (Kulturskole), samt at vi holder på å bygge integrasjon mot kommunens økonomisystem (Agresso) for å vise/utsette sendte fakturer.

Det har kommet masse innspill på andre ønsker i en Min Side. F.eks. endring av avfallsdunk mot Fosen Renovasjon. Oversikt over feiing. Helsekort fra helsestasjon. Men disse eksemplene er foreløpig bare ønsker og har ikke en plan på utvikling enda.

Resten av Fosen-kommunene?

Tilbud som ble hentet inn på Min side gjelder alle Fosen-kommunene. Nå som vi har Indre Fosen sin løsning på plass, kan vi bygge på den og presentere for resten av kommunene.

Vi har ikke noe tidsestimat på når de andre kommunene får satt opp Min Side, da hver enkelt kommune må selv ta stilling til anskaffelsen.