Kapps.no

·

,

·

Kapps.no (KommuneApps) er en visjon om økt samhandling og deling mellom offentlige virksomheter.

Med Kapps.no ønsker vi å tilby en plattform for deling av faktiske applikasjoner og tjenester som man selv har laget, slik at de kan tas i bruk av andre offentlige virksomheter.

Tenk om du bare kan søke etter tjenester andre kommuner har utviklet – og bare ta den i bruk selv? Nå kan du det! Dette kan være alt fra en applikasjon til en robot-prosess eller dokumenter som regneark, ROS og DPIA. Gjenbruk har et potensiale til å være enormt tidsbesparende.

Vi har i dag mange gode rammeverk og plattformer for digitalisering. Alt fra digital samhandling fra Digdir, fellesløsninger fra KS, Datafabrikken og Github. Dessverre passet ingen av disse vår visjon med å finne faktisk ferdige tjenester. Eksempelvis har KS sine egne tjenester og Github blir fort rotete om man har 100-vis av microservices.

AppStore

For å løse utfordringen har vi laget en selvbetjent «AppStore». Enkelt forklart så er det en selvbetjent nettside hvor du kan legge inn informasjon og bilder om noe du har laget.