Hjemmekontor sikker sone

Melding om utgått kort

Dersom du får melding om at sertifikat holder på å gå ut må du ta med kortet og møte opp hos Fosen IKT. Her vil du identifisere deg ved å taste PIN kode på kortet og nytt sertifikat vil bli utstedt. Sertifikat har en varighet på 3 år. Grunnet en feil ved innføring av løsningen vil de som var tidligst ute ha kort som går ut 21/1-2017 og må derfor komme til Fosen IKT for å få fornyet sertifikat før da.

Hvordan oppdatere antivirus

Dersom du ikke får logget inn på grunn av at antivirus ikke er oppdatert har du mulighet for å oppdatere denne selv. Det gjøres ved å starte Windows Defender og trykke oppdater :

Kontakt Helpdesk

Dersom ovenstående ikke løser problemet kan helpdesk kontaktes på  https://intranett.login.fosendrift.local/login/ eller telefon 73852800