Kvalitetssystemet

Krever innlogging!

Dersom du er ansatt, vil du kunne logge inn på kvalitetsystemet. Her kan du finne rutiner fra Fosen IKT.

Helpdesk

Står du fast eller opplever en feil? Da kan du henvende deg til vår helpdesk.