(Besatt) Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene

·

·

Arbeidsgiver: Indre Fosen kommune
Stillingstittel: Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene
Frist: 14.04.2020
Ansettelsesform: Fast

Digitaliseringsrådgiveren skal  lede arbeidet med den digitale transformasjonen for kommunene på Fosen (Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord). Vedkommende skal være dyktig i å sette seg inn i og forstå komplekse arbeidsprosesser med dataflyter og kunne forklare disse med enkelt språk slik at en i samarbeid med aktuelle ressurspersoner kan redisigne, forbedre og/eller optimalisere disse.

Digitialiseringsrådgiveren skal i samarbeid med:

 • ressurspersoner fra ulike fagområder ute i kommunene,
 • ressurspersoner i de felles tjenestesentrene for lønn, regnskap, innkasso og barnevern
 • interne systemkonsulenter og utviklere i Fosen IKT
 • eksterne innleide eksperter

 bidra til konkrete resultater innenfor:

 • Kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering
 • Lage nye digitale arbeidsprosesser, digital transformasjon, innovasjon
 • Utvikle nye tjenester for innbyggere, ansatte, politikere, næringslivet (MinSide)
 • Initiere og følge opp prioriterte prosjekter og satsingsområder
 • Applikasjonsutvikling og integrasjoner
 • Automatisering med RPA og programmering
 • Gevinstrealisering


De samarbeidene kommunene på Fosen er langt framme innen forbedring og digitalisering av tjenester. Våre to programvare roboter (RPA) ble satt i skarp produksjon i september 2018 og har bidratt økt kvalitet på flere områder og store besparelser. Her er potensialet stort og mye arbeid gjenstår i årene framover. For å lykkes med dette arbeidet må en ha svært god oversikt over alle aktuelle fagprogrammer, løsninger og forstå dataflytene mellom disse internt og eksternt. Fram i tid vil kunstig intelligens bli et ytterligere verktøy i dette arbeidet.
Digitaliseringsrådgiveren er organisert i Fosen IKT som er felles IKT-driftssenter for kommunene på Fosen samt en rekke små selskaper eid av kommunene. Fosen IKT jobbet tidligere med tradisjonell drift av IT-systemer med tilhørende infrastruktur. Nå er fokus å også være et felles tjenestesenter som forstår brukerens fokus og sammen utvikle organisasjonens tjenester til beste for ansatte og innbyggere. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede digitaliseringsprosjekter
 • Kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering
 • Lage nye digitale arbeidsprosesser, digital transformasjon, innovasjon
 • Utvikle nye tjenester for innbyggere, ansatte, politikere, næringslivet
 • Initiere og følge opp prioriterte prosjekter og satsingsområder
 • Lede applikasjonsutvikling og integrasjoner
 • Lede automatisering med RPA og programmering
 • Gevinstrealisering

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdannelse/bachelor.
 • Praktisk erfaring med prosesskartlegging og prosessforbedring.
 • Praktisk erfaring med digitalisering og robotisering av arbeidsprosesser, RPA.(BluePrism)
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring med økonomistyring og rapportering.
 • Organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Åpen, involverende og samarbeidsorientert.
 • Strategisk og målrettet.
 • Resultat- og utviklingsorientert.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og tidligere oppnådde resultater.

Vi tilbyr

En utfordrende jobb i et innovativt arbeidsmiljø med mennesker som byr på seg selv. Vi har stor takhøyde for sterke meninger, glimt i øyet, og har en hverdag som stadig byr på spenstige utfordringer. Gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale.