Hvilken dokumenttype skal du velge?

Følgende dokumenttyper kan benyttes:

Inngående: Inngående post hvor avsender er en ekstern virksomhet eller person.

Utgående: Utgående post hvor mottaker er en ekstern virksomhet eller person.

Notat (N): Intern post hvor avsender og mottaker tilhører samme virksomhet. Notat av typen N utløser restanse (oppfølgingsflagg) hos mottakerne.

Notat (X): Intern post hvor avsender og eventuelle mottaker tilhører samme virksomhet. Notat av typen X utløser ikke restanse (oppfølgingsflagg) hos mottakerne. Du kan også bruke notat x på egne notater som er journalpliktige.

Mappedokument:  Dokumenttypen skal benyttes når du ønsker å registrere og arkivere et internt saksdokument som ikke skal fremkomme av offentlig journal. Her snakker vi da om dokumenter som er arkivpliktige, men ikke journalpliktige.