Offentlighetsloven

 

 • Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet.
 • Grunnloven § 100 : Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer.

Formål:

 • at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig
 • Å styrke informasjons- og ytringsfriheten
 • Å styrke den demokratiske deltakelsen
 • Å styrke rettsikkerheten for den enkelte
 • Å styrke tilliten hos allmenheten
 • Å styrke kontroll fra allmennhet/media
 • Viderebruk av offentlig informasjon
 • Alt er åpent….
 • Offentlighetsloven er ikke 1881.no, lov om dokumentinnsyn – IKKE OPPLYSNINGER OM ALT MELLOM HIMMEL OG JORD

Retten til innsyn i saksdokument i forvaltningen

 • -Alle dokumenter er offentlige så lenge de ikke er unntatt gjennom lovhjemmel.
 • -Offentlighetsprinsippet

Tre typer saksdokument:

 1. Offentlige dokumenter
 2. Dokumenter som KAN unntas offentlighet (hjemler er IKKE til for å verne ansatte og deres egeninteresser)
 3. Dokumenter som SKAL unntas offentlighet

Bilde3

 

 

Alle har rett til innsyn!!