Registrere eksterne dokumenter

Noen ganger vil man få behov får å registrere dokumenter som er laget utenfor ePhorte. Dette kan være utfyllte skjemaer og andre dokumenter det ikke er hensiktsmessig å produsere i ePhorte. Inngående korrespondanse kan også registres av saksbehandler, men dette krever at man har riktig utstyr,og evne til å skanne dokumenter slik at de blir «presentable» i ett elektronisk arkiv.

hent_fil_fra_disk

  • Finn mappa hvor du har lagret dokumentet og velg riktig fil. Du må mest sannsynligvis bruke nedtrekksmenyen og velge all files/alle filer, dette fordi systemet viser word-filer som standard

hent_fil_fra_disk2

  • Som når man produserer brev i ePhorte, må man også nå ferdigstille dokumentet.
  • Trykk på funksjonsikonet til den journalposten du nettopp har lastet inn ett dokument og trykk på Rediger.
  • Sett status til Ferdig

hent_fil_fra_disk3