Opprette elevsaker

Kategorier elevsaker

På skolene er det fortsatt fysiske elevmapper. Dette gjøres fordi lærerne ikke har tilgang i ePhorte, og de trenger å se i elevmappene. Dette betyr ikke at ePhorte ikke skal brukes som elevarkiv. Alle dokumenter som finnes fysisk i elevmappene SKAL også registreres i ePhorte. Skolen avgjør selv om elektroniske dokumenter som er produsert i ePhorte, skal printes ut og legges i fysiske mapper. Dette beror på om lærerne trenger å se disse dokumentene.

I ePhorte opprette det elevmapper som hovedregel «per hendelse». Unntak for mapper vedrørende spesialundervisning, hvor vi oppretter og avslutter «årsmapper» som følger skoleåret.

Opprette elevsaker