Ansettelsessak

job_interview23

 

For å sikre at alle søkere får informasjonen de skal ha i saksforløpet, skal alle punkter på denne siden gjennomføres. Dokumentsenteret forbeholder seg retten til å holde tilbake nye stillingsutlysninger, om enhetene ikke ferdigstiller tidligere ansettelsessaker på rett måte.

1.Svarbrev til alle søkere

 • Start ny utgående journalpost i saken
 • Lag en beskrivende journalposttittel, ikke bare kopier sakstittel.
 • På mottakere, trykk på forstørrelsesglassikonet oppslag

ans

 • I det ny vinduet trykk på adressater i sak, merk alle søkerne og trykk legg til valgte rader

ans2

 • Trykk på lagre og nytt dokument
 • Velg den vanlige brevmalen under «Maler Rissa kommune» og skriv en kort bekreftelse på at søknader er mottatt, og litt om videre om intervjutidspunkt osv.
 • Trykk på tilbake til ePhorteweb, lagre og velg marker dokument som ferdig

Forsendelse elektronisk

 • Gå tilbake til funksjonsikonet og velg tekstdokument og konverter til pdf

ans3

 • Gi systemet 10-20 sekunder på konvertere før du går videre til neste steg.
 • Trykk på funksjonsikonet, velg ekspeder og ekspeder med epost. Skriv en liten meldingstekst og trykk send. Det vil nå gå ut en epost til alle mottakerne hvor svarbrevet er vedlegg i eposten.

Mangler man epost adresser eller man kommer borti problemer av «teknisk art» velger vi:

Forsendelse manuelt

 • Samme framgangsmåte som ovenfor. Men før vi velger tilbake til ePhorteweb, skal vi «flette» brevene til utskrift.

ans4

2. Innstilling

 • Lag ny journalpost, velg internt notat (X) uten oppfølging
 • Velg mal «internt notat» under «Maler Rissa kommune», list opp innstillingen og ferdigstill.

 

3.Brev/arbeidsavtale til den som er innstillt til stillingen

 • Finn den inngående søknaden til den du skal tilby stillingen
 • Velg besvar/avskriv og ny utgående journalpost

ans5

 • Skriv inn en ny journalpost-tittel (tilbud på stilling…osv)
 • Velg lagre og nytt dokument
 • Dobbelklikk på aktuell mal

ans6

 • Ferdigstill tilbudsbrev/avtale og skriv ut to eksemplarer.
 • Velg tilbake til ePhorteweb og hak av marker dokument som ferdig, trykk utfør
 • Skriv under på begge og send begge til mottaker
 • Når kommunens eksemplar kommer i retur og søker har takket ja, vil den bli registrert i personalmappen i ePhorte. Har søker takket nei, er det bare å starte prosess på nytt til nr. 2 på innstillingsnotatet. NB: Kommer arbeidsavtalen i retur på enheten skal denne sendes til dokumentsenteret for registrering og arkivering.

Når ansettelsen er i boks er det tid for å informere de andre søkerne:

4. Brev til de som ikke fikk jobb

Når du har fått bekreftet at den/de som er tilbudt stillingen, har takket ja, skriver du brev til de andre.

 • Ny utgående journalpost, legg til mottakere som beskrevet under punkt 1.
 • Velg utgående brev i mal-lista, skriv og ferdigstill brev.
 • Ekspeder eller send på «gammelt» vis som beskrevet under pkt 1.
 • Du kan nå fjerne alle gjenstående restanser/flagg, gå til funksjonikonet til det brevet du har skrevet. Velg funksjoner og angi som svar og inngående

ans7

 • Gjør oppslag

ans8

 • Merk mottakerne og trykk legg til valgte rader, avslutt med lagre
 • Avslutt saken gjennom å markere den som ferdig

ans9