Interne notat

Notater dvs interne dokumenter benyttes når du adresserer et brev eller notat til en intern mottaker, eller du skal opprette et notat som skal følge saken. Med en intern mottaker menes en person i organet som også er tilknyttet ePhorte. Hvis du ønsker at mottaker skal få restanse på dokumentet, skal du bruke dokumenttype NDokumenttype X forårsaker ikke restanse for mottakere. Dokumnenttype X kan også opprettes uten mottaker.