Tilgangskode vedlegg

Dette er aktuelt når du har en journalpost hvor det kun er vedlegg som skal unntas offentlighet.

Setter du tilgangskode på journalpostnivå, settes både hoveddokumentet og eventuelle vedlegg som unntatt offentlighet med den tilgangskoden du valgte for journalposten.

Journalposten med vedlegget må ha status R-reservert.


Klikk på tittelen på journalposten for å komme inn på dokumentnivå (til vedlegget). vedlegg 10

Du får opp bildet for dokumentnivå (bildet under).

Klikk på dokument-ikonet tilhørende vedlegget du skal sette tilgangskode på og gå til rediger dokumentdetaljer 

vedlegg 11

Du får opp redigeringsbildet for vedlegget.

Tilgangskodefeltet: Klikk på søk-ikonet til høyre.

vedlegg 12

Velg korrekt tilgangskode med hjemmel ved å klikke på den.

vedlegg 13

 

Du kommer nå tilbake til registreringsbildet hvor tilgangskoden med hjemmel er på plass.

Klikk Lagre.