Endre dokumenttype

Du kan enkelt bytte dokumenttype på en journalpost som ikke har et tekstdokument.

Det å bytte dokumenttype på en journalpost med et tekstdokument er dessverre en komplisert handling, og vi anbefaler i stedet å la journalposten UTGÅ og starte på nytt.

Er det slik at du ikke kan la journalposten utgå og må bytte dokumenttype, be dokumentsenteret om hjelp.

Bytte til annen dokumenttype

Denne operasjonen forutsetter at:

  • Du ikke har laget et dokument ennå.
  • Status på journalposten er R

Klikk på funksjonsikonet til journalposten og velg funksjoner og bytt dokumenttype

bytte_dokumenttype

I listen over dokumenttyper velger du korrekt dokumenttype.