Erstatte dokument

Stå i saken og på journalposten hvor du har et dokument du ønsker å erstatte med et nytt. Har journalposten status J? – Kontakt i så fall dokumentsenteret å be dem endre status på journalposten fra J til R. Dette kan bare gjøres om dokumentet IKKE er sendt fra organet. Har du sendt ekspedert brevet/epost kan du ikke overskrive dette. Da må det lages ny journalpost.

Hvordan erstatte ett dokument

Finn funksjonsikonet til dokumentet du ønsker å erstatte. (Hoveddokument eller vedlegg)

erstatte

Velg teksdokument og nytt tekstdokument. Velg ja på spørsmål om du vil overskrive.