Redigere tekstdokument

Dokumenter som er skrevet i ePhorte kan redigeres så lenge de har status R (reservert) eller G (til godkjenning). I utgangspunktet kan du kun redigere egne dokumenter.

Men som medlem av en tilgangsgruppe med skrivetilgang vil du kunne redigere i en annen saksbehandlers dokumenter.


Finn journalposten som inneholder dokumentene du ønsker å redigere.

For å redigere hoveddokumentet klikker du på funksjonsikonet til journalposten og trykker på Tekstdokument og rediger tekstdokument

redigere 6

For å redigere vedlegg klikker du på funksjonsikonet til vedlegget:

redigere 7

  • Velg Rediger tekstdokument
  • Dokumentet blir nå åpnet for redigering

Når du har redigert ferdig dokumentet klikker du på Tilbake til ePhorte Web.

restanse 6

Du får da opp et spørsmål om du vil lagre dokumentet. Klikk Ja.

Det kommer så opp en boks der du får ulike valg:

  • Dersom dokumentet er helt ferdig:

restanse 7

 

Hak av Marker dokument som ferdig. Status blir da endret fra R-reservert til F-ferdig som betyr at arkivet journalfører dokumentet og legger det ut på offentlig journal. Klikk Utfør. Dokumentet er nå ferdigstilt (status F) og det har fått et dokumentnummer.

  • Ikke ferdig med dokumentet: Samme som ovenfor, men ikke hak av marker dokument som ferdig. Dokumentet vil fremdeles ha status R-reservert. Du vil kunne finne igjen dokumentet i venstremenysøket Under arbeid.

OBS: Du må selv skrive ut brevet, legge det i konvolutt. skrive på konvolutt og levere det til servicetorget for utsendelse