Tilgangskode

Det er samme fremgangsmåte å sette på tilgangskode utgående brev og notater. I dette eksemplet setter vi tilgangskode på et nytt utgående brev.

Klikk på forstørrelsesglasset for å få frem tilgangskodene. Du får kun opp de du har autorisasjon til å bruke. (Det er din leder som har bestemt hvilke).

tilgangskode

Velg tilgangskode med riktig hjemmel ved å klikke på den:

tilgangskode 2

Du kommer nå tilbake til registreringsbildet. Tilgangskode/hjemmel du valgte er på plass. Skal tekst og/eller mottaker skjermes? Husk å utføre skjerming