Skjerming av tittel og mottaker

Sensitiv informasjon som skal unntas offentlighet må aktivt skjermes /sladdes, slik at ikke teksten ligger åpent tilgjengelig i offentlig journal eller for andre  brukere i ePhorte. (Rissa,Leksvik,Åfjord, Roan og Osen kommuner)

For å få skjermet tekst i journalpostinnholdet/-tittelen må du også sette en tilgangskode på journalposten.

På journalposten kan du skjerme avsender/mottaker-feltet og teksten i innholdsfeltet.

PS: Vurder samtidig om saksmappen også skal ha skjerming/tilgangskode

Skjerming skal gjøres når du oppretter journalposten. Om dette er avglemt kan dette også gjøres i ettertid. Gå inn på journalposten hvor du ønsker å skjerme tekst. Klikk på journalpostikonet og velg Rediger.

skjerme

PS: Journaposten må ha status R (Reservert) for å gjøre dette. Er felt grået ut også i status R må du ta kontakt med doksenter for bistand.

Du kommer nå inn i redigeringsbildet for journalposten.

Marker teksten du vil skjerme og høyreklikk på den. Velg Merk tekst som skjermet.

Skjerm eventuelle eksterne mottakeres navn ved å huke av for U.off. som vist over.

Klikk Lagre.

Når du da kommer tilbake til arbeidsvinduet i ePhorte vil du se at den teksten som er skjermet nå er rød. På offentlig journal, og i ePhorte for de som ikke har tilgang til å se mappen, vil denne teksten se ut som en rad stjerner (**** ****).

Oppheving av skjerming gjøres på samme måte, men man velger Fjern skjerming av tekst.