Interne kopimottagere

Du kan legge til interne kopimottagere på alle typer journalposter. Kopimottaker vil da få dette opp i venstremenyen under «mottatte journalposter».


Man skal helst legge til interne kopimottagere når man produserer journalposten. Men det er også mulig å gjøre dette senere:

Klikk rediger på funksjonsikonet til dokumentet/journalposten. intern 1

I redigeringsvinduet trykker du nå på fanen interne mottakere Legg inn aktuelle saksbehandlere gjennom søk, eller bruk kortnavnlista. Trykk Lagre. Saksbehandler(rne) du la inn, vil nå få dette dokumentet i venstremenyen under Mottatte journalposter.

intern 2

PS: Funksjonen Varsle med e-post er ikke aktivert.