Slette

slette

Saker og journalposter kan ikke slettes i ordets rette forstand, men de kan settes som utgått. Det vil si at en utgått sak/journalpost ikke er synlig i ePhorte, men kan hentes fram ved spesielt søk.  Påfør derfor alltid tilgangskode og eventuelt skjerm sensitiv tekst dersom sak/journalposten skal være unntatt fra offentlighet.

  • Journalposter og saker er det bare dokumentsenter som kan la utgå.
  • Vedlegg kan slettes i ordets rette forstand

Sletting av vedlegg

slette 2

For å slette ett vedlegg må journalposten ha status R (reservert)

Klikk på nedtrekksmenyen ved dokument-ikonet og velg Slett vedlegg.

Hvis journalposten står med status J må du be ditt arkiv endre fra J til R. (Kun arkivarer har autorisasjon til å endre journalførte dokumenter tilbake til status R).

Hvis status er F kan du selv endre status til R.

Endre status fra F til R

Gå inn på nedtrekksmenyen ved journalpost-ikonet og velg Rediger og deretter Reservert i nedtrekksmenyen Status i vinduet du får opp.

OBS OBS: Husk å sette status tilbake til F (ferdig), etter du har slettet vedlegg.