Merknader

Du kan skrive merknader på både saker og journalposter. Merknadene fungerer som huskelapper.Merknader du skriver ved avskrivning av restanser vil også legge seg her. Merknadene du skriver kommer ikke frem på offentlig journal. Derimot er det ikke tilgangsstyring på merknader, det betyr at alle andre ePhortebrukere kan lese dem.

merknad

Legge inn ny merknad på en saksmappe

Stå i saken du vil skrive en merknad.

Klikk på fanen merknader, klikk videre på nedtrekksmenyen og velg ny merknad.

merknad 2

 

Legge inn ny merknad på en journalpost

Klikk deg inn på journalposten der du vil skrive en merknad. Klikk på fanen merknader, klikk videre på nedtrekksmenyen og velg Ny merknad

merknad 3

Vis alle merknader i en sak

Omfangsrike saker kan ha mange merknader spredd rundt på forskjellige journalposter. Bruk funksjonen vis alle merknader i sak. Trykk søk, og få opp merknader i en pdf-fil eller velg et annet filformat.

merknad 4