Kryssreferanse/lenker

Lenker brukes når to saker, journalposter eller dokumenter er relevante for hverandre og bør knyttes sammen i ePhorte.


  • Du kan lage toveis lenke. Det vil si at når du lager en lenke, oppretter du samtidig en lenke i denne saken/journalpost/dokument som går tilbake til din sak/journalpost/dokument.
  • Det å henvise til/lenke er ment som et arbeidsverktøy for saksbehandlere i det daglige og er ikke av historisk betydning. Det vil si at når databasen avleveres til interkommunalt arkiv vil alle lenker mellom saker, journalposter og dokumenter bli slettet.
  • Har du lenker du mener bør bevares for ettertiden, kan disse opprettes med det som heter en jevnføring, denne bevares når databasen avleveres.
  • Lenken kan unntas offentlighet dersom sakene, journalpostene eller dokumentene som knyttes sammen er unntatt offentlighet.
  • Du kan også legge inn lenker til internett-adresser (URL). Dette kan være lenker til elektronsike søknadsskjemaer eller andre nettressurser som er aktuelle i saken.

Lenker

Stå i saken, journalposten eller dokumentet du ønsker å sette en lenke til og klikk på fanen Lenker. Denne fanen finnes på alle nivåer, under er det vist i sak.

kryssreferanse

Fyll inn feltene og velg om lenken skal være toveis og om den skal være u.off.

Kryssreferanse 2