Tilgangskode på sak

Dersom du må skjerme opplysninger i sakstittelen må du sette på tilgangskode og hjemmel. Dette betyr ikke at journalpostene med tilhørende dokument er unntatt offentligheten da skjerming på saksnivå ikke nødvendigvis blir arvet av de underliggende journalposter.

Det er ikke nødvendig å sette tilgangskode på saksnivå dersom du ikke skal skjerme opplysninger i sakstittelen. Du kan likevel skjerme journalposter og dokumenter i saken.

Legge til tilgangskode på ny sak

Når du oppretter en ny saksmappe legger du til tilgangskode på følgende måte:

  • Klikk på Ansvarlig/tilgang – fanen
  • Klikk på forstørrelsesglasset til høyre for tilgangskode

tilgangskode sak

Du får opp oversikten over tilgangskoder:

tilkgangskode sak 2

Scroll til tilgangskoden du trenger. Hver kode er knyttet til flere hjemler for å unnta noe fra offentligheten, pass på at du velger riktig hjemmel.

Klikk på den aktuelle tilgangskoden.

Du kommer tilbake til opprett saksmappe-bildet, og tilgangskode og hjemmel ligger nå under Ansvarlig/tilgang-fanen.

Husk å skjerme tekst i sakstittelen dersom det er nødvendig.

Klikk Lagre når du er ferdig med å opprette saksmappen.

NB: husk at det også må settes tilgangskode på journalposter i saken om de skal unntas offentlighet.

Endre tilgangskode på sak

  • Stå i saken hvor du ønsker å endre tilgangskode
  • Klikk på saksmappeikonet og velg Rediger
  • Gå fram som for å legge tilgangskode på ny sak
  • Klikk Lagre