Skjerming sakstittel

Sensitiv informasjon som skal unntas offentlighet må aktivt skjermes /sladdes, slik at ikke teksten ligger åpent tilgjengelig i offentlig journal/postliste og for andre brukere i ePhorte.


For å få skjermet tekst i sakstittelen må du først sette en tilgangskode på saken.

NB: På saksmappen kan du kun skjerme klassering og teksten i sakstittelen. Skjerming av dokumentene gjøres på journalpostnivå.

Skjerming bør gjennomføres når du oppretter en sak. I en allerede opprettet sak går du fram på følgende måte:

Stå i saken hvor du skal skjerme tekst, klikk på saksikonet og velg Rediger

skjerming sak 2

 

Marker teksten du vil skjerme og høyreklikk. Velg Merk tekst som skjermet.

Klikk Lagre

 

Når du da kommer tilbake til saksmappen vil du se at den teksten som er skjermet nå er rød. De som ikke har tilgang til å se mappen vil se denne teksten som en rad stjerner.

skjerming sak 3

Dersom det er en klassering av saken som identifiserer en person må denne klasseringen også skjermes. Dette gjelder saker med personnummer som klassering (personal,elev,klient osv)

Skjerm klasseringen ved å huke av for U.off. som vist over.

Klikk Lagre.