Venstremeny

Huskeliste for venstremeny

venstremeny

 • Mine ubesvarte post: Dette er innboksen i ePhorte. All post og epost til saksbehandler som krever en respons eller avskriving. Her er forventes det at saksbehandler avskriver restanser/flagg fortløpende. Hver enhet og saksbehandler blir målt på antall flagg i rapportering til rådmann.
 • Under arbeid: Dokumenter som du jobber med som ikke er ferdigstillt. Ideelt sett skal alle dokumenter ferdigstilles i løpet av 2 uker. Det kan gjøres unntak for omfattende dokumenter som krever lengre behandlingstid. Dokumenter som er sendt ut fra organet SKAL ferdigstilles.
 • Mottatte journalposter_: Post man skal lese. Blant annet dokumenter hvor man er kopimottaker. Du vil også finne dine egne (røde flagg) og andres restanser (blått flagg). Rotasjon på 30 dager.
 • Siste saker: De 10 siste saker man har vært innom
 • Siste journalposter: De 10 siste journalposter/dokumenter man har vært innom
 • Til godkjenning: Dokumenter som kommer til godkjenning fra en annen saksbehandler. Feks. saksframlegg som skal godkjennes rådmannen før ferdigstillelse.
 • Mine saker: Alle saker hvor du er saksansvarlig uansett om de er under behandling eller er avsluttet.
 • Mine aktive saker: Saker hvor du er ansvarlig for å ferdigstille saker. Man skal ferdigstille saker hvor man ikke forventer mer saksbehandling. Dette gjelder ikke elevsaker og personalsaker. Disse holdes aktive og skal avsluttes etter egne regler
 • Utvalg Rissa: Her finner du alle politiske utvalg og møter
 • Søk etter JP i egen kommune: Bruk denne for å søke etter journalposter i egen kommune
 • Søk etter sak: Lar deg søke etter saker i egen kommune