Dine mottatte brev og notater

I venstremenyen i ePhorte under Mine saker og dokumenter finner du en rekke ferdig definerte søk. To av søkene gir deg oversikt over brev og notater som er sendt til deg.

  • Min ubesvarte post: til høyre i skjermbildet får du en oversikt over innkomne brev og N-notater hvor du står som saksbehandler. Dette er brev og notater du må besvare/avskrive.
  • Mottatte journalposter: Viser alle mottatte dokumenter de siste 30 dager. Her vil du også finne brev og interne notater hvor du står som kopimottaker.

finne_brev_og_notater

 

Det anbefales å klikke på saksnummeret til høyre for dokumentikonet. Da vil saken som det aktuelle dokumentene tilhører åpne seg i saksvinduet. For å lese dokumenter klikker du på dokumentikonet (pdf, Word osv.) i linjen for journalposten. Når du er ferdig med å lese lukker du Adobe Reader/Word osv. på vanlig måte.