Epost

Når vi kommuniserer med eksterne (innbyggere osv), skal dette primært skje via digital forsendelse (Svarut).

Intern kommunikasjon og eposter vi får inn, krever ofte at eposter må importeres inn i ePhorte, for å dokumentere jobben vi gjør og overholde arkivplikten.
Under finner du instruksjonsvideoer. Det er en hovedvideo som viser hele prosessen. I tillegg har vi små snutter med tilleggsinfo.

Hovedvideo – importere epost til ePhorte

 

Tilleggs-videoer: