Besvare med enkel epost

Brukes når en restanse ikke krever ett «formelt» brev.

Gå til journalposten du skal avskrive:

epost 3

Fyll inn emne og meldingstekst og trykk lagre og send.