Etterregistrere epost

Noen ganger kan det være aktuelt å registrere en epost man har sendt, men som ikke er lagt inn. Dette kan feks. være uformelle eposter som i ettertid har blitt arkiv/journalpliktig.

Prosedyren er lik den for å importer epost, men nå går vi på sendte elementer framfor innboksen.

epost

 

Du vil nå se i redigeringsvinduet at dokumenttype automatisk har blitt utgående brev.

Etter du har trykket på importer, ser du nå at i det ny vinduet at ePosten har blitt en journalpost med status R (reservert). Her må vi «ferdigstille» dokumentet ved å trykke rediger og gjøre om status til ferdig.

epost 2