Kortnavn/adresseliste

Etter innføring av digital forsendelse, er kortnavn fjernet fra ePhorte.

Orgnummer og adresse hentes gjennom søk fra enhetsregisteret.

De gamle kortnavnene lå i feltet som orgnummer/fnr skal ligge. Dermed kan vi ikke bruke kortnavn oppslag