Redigere opplysninger i JP

Du kan gjøre dette hvis du har skriverrettigheter på journalposten, og journalposten er åpen for redigering, status R.

Endringene du gjør i journalposten må flettes over i tekstdokumentet slik at informasjonen i journalposten samsvarer med dokumentet.


Før du kan gjøre endringer må du sjekke status på journalposten:

redigere 1

Hvis journalposten har status J (Journalført) eller E (Ekspedert) må dokumentsenteret kontaktes for å få den åpnet (sette den til status R).

Hvis journalposten har status F (ferdigstilt) eller G (sendt til godkjenning) kan du selv endre statusen til R for å åpne den for redigering.

Endre status for journalpost fra F/G til R

  • Klikk på funksjonsikonet for den aktuelle journalposten.
  • Velg Rediger fra hurtigmenyen.
  • Endre status fra F til R i skjemaet som vises – Lagre.
  • Journalposten er nå åpen for redigering.

Redigere journalposten

Journalposten har status R.

Klikk på funksjons-ikonet for den aktuelle journalposten og velg Rediger fra nedtrekksmenyen.

redigere 2

Du får opp journalpostbildet og gjør de endringene du ønsker.

NB: Husk å klikke Lagre og IKKE Lagre og nytt dokument.

redigere 3

  • Etter du har trykket Lagre får du opp følgende bilde:

redigere 5

 

  • Endringene skal nå flettes over i selve dokumentet
  • Klikk på funksjonsikonet for dokumentet og velg Flett på nytt
  • Du får nå opp dokumentet og endringene du gjorde skal nå også vises på dokumentet.

Når du er ferdig med dokumentet klikker du på Tilbake til ePhorte Web.

restanse 6

Du får da opp et spørsmål om du vil lagre dokumentet. Klikk Ja.

Det kommer så opp en boks der du får ulike valg:

  • Dersom dokumentet er helt ferdig:

restanse 7

Hak av Marker dokument som ferdig. Status blir da endret fra R-reservert til F-ferdig som betyr at arkivet journalfører dokumentet og legger det ut på offentlig journal. Klikk Utfør. Dokumentet er nå ferdigstilt (status F) og det har fått et dokumentnummer.

  • Ikke ferdig med dokumentet: Samme som ovenfor, men ikke hak av marker dokument som ferdig. Dokumentet vil fremdeles ha status R-reservert. Du vil kunne finne igjen dokumentet i venstremenysøket Under arbeid.

OBS: Du må selv skrive ut brevet, legge det i konvolutt. skrive på konvolutt og levere det til servicetorget for utsendelse