Avslutte sak

Saker skal avsluttes fortløpende. Det vil si når det ikke forventes videre saksbehandling.

Noen unntak:

  • Elevsaker: avsluttes høsten etter avgang 10.klasse
  • Barnehagesaker: avsluttes når barna er ferdig i barnehage
  • Personalsaker: avsluttes ved avgått pensjon eller når det ikke aktuellt at vedkommende vil få ett nytt arbeidsforhold i kommunen.

For å kunne avslutte en sak må alle flagg være avskrevet og alle journalposter ferdigstillt (og journalført). Om saken har flere saksbehandlere, er det saksansvarliges ansvar å følge opp at alle restanser bli avskrevet av de andre.

For å ferdigstille en sak, gå til funksjonsikonet for saken og marker som ferdig

avslutte_sak

Saker som blir ferdigstillt av saksbehandler vil så bli avsluttet av dokumentsenteret. Når en sak er avsluttet vil det ikke lengre være mulig å gjøre endringer i den. Det er kun dokumentsenteret som kan avslutte og gjenåpne saker. Hvis en sak må gjenåpnes for endringer må du kontakte dok.senteret